Konfigürasyon dosyası içinde yer alan parametrelerin düzenlenmesi (Özelleştirme)

Konfigürasyon dosyası Kurulum dizininde bulunan sgk.ini dosyasıdır. Bu dosyayı Notepad uygulaması ile açtığınızda firmanıza özel tanımlar mevcuttur. Bunları firmanıza özel düzenleyebilirsiniz.

  1. Satır Veritabanı bağlantı cümlesidir. Burada yazan Sunucu Adı, Veritabanı Kullanıcı ve şifresini mutlaka düzenlemelisiniz. Doğru yapılandırılmadığı takdirde program kullanıcı girişine izin vermez.
  2. Satır SGK’nın size vermiş olduğu Kullanıcı Adıdır.
  3. Satır SGK ‘nın size vermiş olduğu şifredir.
  4. Satır TCKIMLIKNO numarası Kullanarak Müstahsilin Müşteri Kodu, Ad Soyad Bilgilerine ulaşacağımız sorgudur. Sorgu tek satırda olmalıdır.

Netsis için Örnek Sorgu :  SELECT MUSTERIKODU=M.CARI_KOD,ADSOYAD= M.CARI_ISIM,TCKIMLIKNO=MEK.TCKIMLIKNO,VERGINUMARASI=M.VERGI_NUMARASI FROM TBLCASABIT M,TBLCASABITEK MEK WHERE M.CARI_KOD=MEK.CARI_KOD AND M.CARI_TIP=’M’ AND MEK.TCKIMLIKNO IS NOT NULL AND MEK.TCKIMLIKNO=’#TCKIMLIKNO’

Uygulama sorguya #TCKIMLIKNO yu göndererek  MUSTERIKODU,ADSOYAD,VERGINUMARASI bilgilerini alır ve kullanır.

Diğer ERP ler için sorguyu kendiniz oluşturabilirsiniz.

5. Satır Borç sorgulaması sonucunda SGK ‘dan sorgulanan borç bilgisi ERP de istediğiniz bir alana yazılır. Srogu tek satırda yazılmalıdır.

Netsis için Örnek Sorgu : UPDATE TBLCASABIT SET F_YEDEK1=#BORC WHERE CARI_KOD=’#MUSTERIKODU’

Uygulama sorguya #MUSTERIKODU ve #TCKIMLIKNO parametrelerını göndererek sorguyu çalıştırır.

Diğer ERP ler için sorguyu kendiniz oluşturabilirsiniz.

6. Satır ERP ‘den online Borç Sorgusu yaptırmak için kullanacağınız sorgudur. Böylece dosya yüklemenize gerek kalmadan sorgu ile ERP nizden sorgulayabilirsiniz.

Netsis için Örnek Sorgu : SELECT TCKIMLIKNO=(SELECT MEK.TCKIMLIKNO FROM TBLCASABITEK MEK WHERE MEK.CARI_KOD=M.CARI_KODU) FROM TBLMUSTAHSI M WHERE M.TARIH =’#TARIH’

Uygulama Sisteme #TARIH parametresini gönderir ve hangi güne ait Müstahsil alımı olduğunu listeler. Burada sadece TCKIMLIKNO bilgisine ulaşır. #TARIH Uygulamada seçili Ürün Alım Tarihidir.

7. Satır ERP ‘den online Kesinti Yüklemesi yapmak için kullanacağınız sorgudur. Böylece dosya yüklemenize gerek kalmadan sorgu ile ERP nizden kesintileri sorgulayabilir ve SGK sistemine yükleyebilirsiniz.

Netsis için Örnek Sorgu : SELECT TCKIMLIKNO=(SELECT MEK.TCKIMLIKNO FROM TBLCASABITEK MEK WHERE MEK.CARI_KOD=M.CARI_KODU),ODEMETUTARI=CONVERT(decimal (10,2),ROUND(M.BRUTTUTAR,2)) FROM TBLMUSTAHSI M WHERE M.TARIH =’#TARIH’

Uygulama Sisteme #TARIH parametresini gönderir ve TCKIMLIKNO ve ODEMETUTARI bilgisini alır. #TARIH Uygulamada seçili Ürün Alım Tarihidir.

Uygulama bu işleme göre son bir kontrol yaparak Müstahsil Borcunu sorgulayarak Kesinti Belgesini SGK sistemine kaydeder. SGK Sistemindeki kısıtlamadan dolayı 400 satır olarak yüklenebilir. 400 den fazla satır girişi yapılacaksa ilk 400 satır yüklemesi bittikten sonra ikinci işleme geçebilirsiniz.

8. Satır ise Kesinti Yüklemesi bittikten sonra çalıştırılacak sorgudur. Burada işlenen bir bilgiyi ERP ye kaydetmek isterseniz gereklidir. Aksi halde bu satır boş yada olduğu gibi bırakılmalıdır.

Örnek Sorgu :  EXEC KesintiIsle @MUSTERIKODU=’#MUSTERIKODU’ @TCKIMLIKNO = ‘#TCKIMLIKNO’, @ODEMETUTARI = #ODEMETUTARI, @KESINTITUTARI=#KESINTITUTARI , @TARIH=’#TARIH’;

Uygulama Sorguya #MUSTERIKODU, #TCKIMLIKNO, #ODEMETUTARI, #KESINTITUTARI VE #TARIH parametrelerini gönderir. Örnek bir procedure olarak verilmiştir. Bu sorgu bir INSERT yada Update  cümlesi de olabilir. Bu cümleleri kendi kullanıdğınız ERP lerde özelleştirebilirsiniz.

Text Dosya kullanarak işlemelri yapmak isterseniz 2 dosya formatı bulunmaktadır.

Borç Sorgulama Dosya Formatı :

Sadece TCKIMLIKNO larda oluşan alt alta yazılmış şekilde olmalıdır.

Örnek Txt Dosyası:

36548525478

45857495412

75954125875

gibi hazırlanmalı satır aralarında boşluk olmamasına dikkat edilmelidir.

Kesinti Yükleme Dosya Formatı :

TCKIMLIKNO ve ODEMETUTARI Noktalı virgülle yan yana yazılarak hazırlanmalıdır.

Örnek Txt Dosyası :

36548525478;900,82

45857495412;1024,86

75954125875;195000,42

Ödeme Tutarları virgül olmasına dikkat edilmelidir. SGK Mevzutarı gereği 200Bin TL üstü alım bedellerin kesinti yüklenememektedir.

Diğer özelleştirmeleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz.