Ürün alım bölgelerinde Müstahsillerden alınan ürünlerin işlemlerinin yapıldığı Tablet Uygulamasıdır.

Tablet uygulamasına giriş yapan yönetici yetisinde ki kullanıcı o güne ait alım yapılacak bölgeyi, alım yapılacak ürünün fiyatını belirler. Ödeme vadesini de bu ekranda tanımlar.

Müstahsil uygulamasını kullanan diğer kullanıcı giriş yaptığı zaman Fiyat, Alım yapılacak bölge ve Ödeme Vadesi otomatik olarak gelir. Eğer Müstahsilleriniz de Firmanıza ait Kartlarınız varsa Tablet ile o kartları okutarak otomatik Müstahsili çağırabilirsiniz. Eğer kart uygulamanız yoksa Arama kısmından Müstahsilin Ad Soyada yada TC Kimlik Numarası bilgisinden Müstahsil bilgisine erişebilirsiniz. Kayıtlı bir Müstahsil değilse Yeni Müstahsil Kaydı oluşturabilirsiniz.

Tabletlerden Teraziden tartılan “Brüt KG” okunur. (Dışarı veri vermeyen bir terazi ise manuel olarak girilebilir.) Tartılan kasa miktarı girildikten sonra “Net KG” ile birlikte Sisteme Kayıt edilir.

Tam İzleme yapabilmek için alım yapıldığı anda Kasalarda bulunan “Unique” barkodlar okutularak her müstahsilin hangi kasalarda ürününün fabrikaya geldiği takip edilir. Pestisit raporu alımlarında bu önemlidir. Kasalardan alınan numunelerde hangi müstahsilden alındığı da bu şekilde takip edilir. Her Müstahsil alım işlemi sırasında istenirse tablet ekranında imza almak da mümkündür. Oluşturulan makbuzlar bulunan yerde bir yazıcı bulunması durumunda yazdırılıp Müstahsile verilebilir.

Uygulama Offline çalışmaktadır. Dolayısıyla internet olmayan yerlerde de kullanımı mümkündür.

Toplanan Kayıtlar günlük haftalık aylık raporlanabilir. Toplanan Kasa Adet Net ve Brüt miktarlar izlenebilir.

İşlemler tamamlandıktan sonra verilerin merkeze gönderilmesi için internet vasıtasıyla tüm kayıtlar Merkeze aktarılır.

Merkeze gelen veriler bir onay işlem sürecinden geçer. İşlemler kontrol edildikten sonra Onaylanır. ilk Onay aşamasından sonra Müstahsillerin SGK Bağ-Kur borcunun olup olmadığı sorgulanmalıdır. Merkez Uygulaması Gelen Müstahsil verilerinin SGK Bağ-Kur borçlarının sorgulanması için TARKES uygulamasına bilgileri online gönderir. Uygulama Borç sorgulamaları biten bilgileri Müstahsil Onay Ekranına anlık olarak gönderir. Müstahsil Onay Ekranında Borç sorgulaması yapılmış ve Onaylanmış Müstahsil Makbuzları artık Sisteme işlenebilir hale gelmiştir. Borç Sorgusu yapılmış ve Onaylanmış Evraklar

Stopaj Kesintisi, Fon Kesintisi, Mera Kesintisi ve Bağ-kur Kesintisi ,Borsa Kesintisi hesaplamaları yapıldıktan E Müstahsil makbuzu oluşturulacak şekilde ERP sistemine kayıt eder. Kayıt edildiği anda SMS olarak Müstahsil’e  bildirilir.

Uygulama sayesinde Ürünün alımından Fabrikaya gelişine kadar gelen süreçlerin tamamını %100 doğrulukla takip edersiniz.

Fabrikanıza ürün geldikten sonraki süreçleri de Üretim Otomasyonuzla takip edebilirsiniz.

https://www.mobilteg.com.tr/uretimden-veri-toplama/